• Ebook Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: xác định kích thước chính của khung ngang, xác định trải trọng tác dụng lên khung ngang, xác định nội lực khung ngang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p cdcdkontum 25/07/2022 16 0

 • Ebook Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn đồ án môn học Kết cấu thép khung nhà công nghiệp một tầng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổ hợp nội lực, thiết kế cột, thiết kế dàn mái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   95 p cdcdkontum 25/07/2022 15 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 (2016)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 (2016)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp được biên soạn thành 15 chương. Trong mỗi chương đều có phần chỉ dẫn, nội dung, tóm tắt chương, câu hỏi và bài tập ôn tập. Các chương được kết cấu logic nhằm bám sát những mảng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 gồm 7 chương với những nội dung...

   209 p cdcdkontum 25/07/2022 15 0

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 (2016)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 (2016)

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chính sách cổ tức, quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp, định giá tài sản, đầu tư dài hạn, kế hoạch tài chính ngắn hạn, chứng khoán phái sinh, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, mô hình tập đoàn kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   232 p cdcdkontum 25/07/2022 11 0

 • Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và những kỹ năng dạy học Trong Việt ở Tiểu học, giúp sinh viên có năng lực tổ chức quá trích chiếm lĩnh tiếng mẹ đẻ cho học sinh tiểu học. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần thứ nhất trình bày những vấn đề chung của...

   88 p cdcdkontum 25/07/2022 14 0

 • Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1: Phần 2 gồm có 3 chương. Chương 1 - Phương pháp dạy học vần; Chương 2 - Phương pháp dạy học Tập viết; Chương 3 – Phương pháp dạy học Chính tả. Phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về vị trí, nhiệm vụ, các cơ sở khoa học và nguyên tắc dạy học Học văn, Tập viết, Chính...

   143 p cdcdkontum 25/07/2022 15 0

 • Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 1 chương, trình bày một cách khái quát về bản chất, đặc điểm, ý nghĩa của hoạt động vui nơi; các loại trò chơi và đồ chơi dành cho trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   41 p cdcdkontum 25/07/2022 12 0

 • Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non: Phần 2 trình bày phương pháp hướng dẫn chơi mỗi loại trò chơi; vấn đề thực hành để hình thành ở người học kĩ năng tổ chức mỗi loại trò chơi; những vấn đề cơ bản về việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm non theo chủ để giáo dục phù hợp với...

   195 p cdcdkontum 25/07/2022 11 0

 • Giáo trình Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu học: Phần 1

  Giáo trình Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu học: Phần 1

  Giáo trình Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu học gồm có 3 tiểu mô đun và được chia thành 2 phần. Phần 1 bao gồm 1 tiểu mô đun, trình bày những nội dung khái quát về nghiệp vụ sư phạm và các kĩ năng sư phạm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p cdcdkontum 25/07/2022 14 0

 • Giáo trình Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu học: Phần 2

  Giáo trình Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu học: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu học gồm có 2 tiểu mô đun, trình bày những kiến thức thực hành về kĩ năng dạy học và kĩ năng giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để biết thêm nội dung chi tiết.

   160 p cdcdkontum 25/07/2022 11 0

 • Giáo trình Văn hóa phương Đông: Phần 1

  Giáo trình Văn hóa phương Đông: Phần 1

  Giáo trình Văn hóa phương Đông gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các nội dung cụ thể sau: Khái quát văn hóa phương Đông, các nền văn hóa cổ đại ở trung cận Đông, văn hóa Arap - Nền văn hóa tiêu biểu ở khu vực Tây Á, văn hóa Ấn Độ - nền văn hóa tiêu biểu ở khu vực Nam Á. Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p cdcdkontum 25/07/2022 14 0

 • Giáo trình Văn hóa phương Đông: Phần 2

  Giáo trình Văn hóa phương Đông: Phần 2

  Tiếp nối những nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Văn hóa phương Đông gồm có các chương cụ thể sau: Văn hóa Trung Hoa - nền văn hóa tiêu biểu ở khu vực Đông Bắc Á, văn hóa Đông Nam Á. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p cdcdkontum 25/07/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số