• Ebook Thực hành trồng cây ở vùng trung du: Phần 1

  Ebook Thực hành trồng cây ở vùng trung du: Phần 1

  Tài liệu "Thực hành trồng cây ở vùng trung du" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những khó khăn thường gặp khi làm vườn trên đất thoái hóa; Cách chống xói mòn; Cách trồng cây che phủ đất vườn; Biện pháp làm giảm dòng chảy; Cách đào rãnh, đắp bờ cản nước; Cách trồng cây theo đường đồng mức;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   30 p cdcdkontum 30/11/2022 2 0

 • Ebook Thực hành trồng cây ở vùng trung du: Phần 2

  Ebook Thực hành trồng cây ở vùng trung du: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thực hành trồng cây ở vùng trung du" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cách trồng cây kết hợp trên từng loại đất; Kỹ thuật trồng một số loại cây chủ yếu như: Kỹ thuật trồng trám, kỹ thuật trồng cà phê, kỹ thuật trồng chè. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   41 p cdcdkontum 30/11/2022 2 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng cây bạc hà: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật trồng cây bạc hà: Phần 1

  Ebook "Kỹ thuật trồng cây bạc hà" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vài nét về cây bạc hà; Đặc điểm sinh thái của cây bạc hà; Cách chọn giống, nhân giống cây bạc hà;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   42 p cdcdkontum 30/11/2022 2 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng cây bạc hà: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật trồng cây bạc hà: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật trồng cây bạc hà" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật trồng cây bạc hà; Chế biến nguyên liệu, cơ giới hóa các khâu trồng trọt cũng như hạch toán kinh tế cụ thể nhằm giúp nhà nông trồng và thu hoạch bạc hà đạt hiệu quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   73 p cdcdkontum 30/11/2022 2 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng phi lao chống cát: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật trồng phi lao chống cát: Phần 1

  Tài liệu "Hướng dẫn trồng và chăm sóc cây phi lao chống cát" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vài nét về vùng cát di động ven biển; Đặc điểm của vùng cát di động; Khí hậu vùng cát di động;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   35 p cdcdkontum 30/11/2022 2 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng phi lao chống cát: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật trồng phi lao chống cát: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật trồng phi lao chống cát" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm của cây phi lao; Rừng phi lao mọc ở dải ven biển Mỹ Cảnh; Rừng phi lao ở đồi An Định. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   103 p cdcdkontum 30/11/2022 2 0

 • Ebook Sổ tay Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số chủng loại cây ăn quả: Phần 1

  Ebook Sổ tay Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số chủng loại cây ăn quả: Phần 1

  Ebook Sổ tay Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số chủng loại cây ăn quả: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giá trị dinh dưỡng của vải; Chuẩn bị đất trồng vải; Kỹ thuật trồng cây vải; Kỹ thuật chăm sóc và quản lý vườn vải; Kỹ thuật chăm sóc cây xoài; Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại quả xoài;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   81 p cdcdkontum 30/11/2022 2 0

 • Ebook Sổ tay Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số chủng loại cây ăn quả: Phần 2

  Ebook Sổ tay Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số chủng loại cây ăn quả: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giá trị dinh dưỡng của dứa; Kỹ thuật trồng cây hồng; Chăm sóc cây hồng thời kỳ cây chưa mang quả; Một số sâu bệnh chính và biện pháp phòng trừ sâu hại cây nhãn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   83 p cdcdkontum 30/11/2022 2 0

 • Ebook Hướng dẫn trồng xen một số loại cây dưới tán rừng: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn trồng xen một số loại cây dưới tán rừng: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn trồng xen một số loại cây dưới tán rừng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Trồng xen cây dong riềng; Trồng xen cây khoai ráy; Trồng xen cây dứa ta;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   35 p cdcdkontum 30/11/2022 2 0

 • Ebook Hướng dẫn trồng xen một số loại cây dưới tán rừng: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn trồng xen một số loại cây dưới tán rừng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hướng dẫn trồng xen một số loại cây dưới tán rừng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trồng xen cây gừng; Trồng xen cây thảo quả; Trồng xen cây sa nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   27 p cdcdkontum 30/11/2022 2 0

 • Ebook Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho sản xuất rau an toàn: Phần 1

  Ebook Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho sản xuất rau an toàn: Phần 1

  Ebook Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho sản xuất rau an toàn: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm chung của cây rau và những yếu tố liên quan đến sâu bệnh hại rau; Công tác quản lý dịch hại tổng hợp đối với cây rau; Đặc tính của một số nhóm và một số loại thuốc thuộc trong "Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử...

   66 p cdcdkontum 30/11/2022 2 0

 • Ebook Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho sản xuất rau an toàn: Phần 2

  Ebook Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho sản xuất rau an toàn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cẩm nang phòng trừ sâu bệnh hại cho sản xuất rau an toàn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các nhóm sâu hại rau và phương hướng phòng chống sâu hại; Quản lý và phòng trừ sâu bệnh hại cây họ cà; Quản lý và phòng trừ sâu bệnh hại cây họ đậu; Quản lý và phòng trừ sâu bệnh hại cây họ thập...

   104 p cdcdkontum 30/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số