• Giáo trình Lập trình quản lý với Microfoft Office Access 2007: Phần 2

  Giáo trình Lập trình quản lý với Microfoft Office Access 2007: Phần 2

  Giáo trình "Lập trình quản lý với Microsoft Office Access 2007" được biên soạn nhằm giúp các bạn có thể tự học, tự nghiên cứu làm chủ được công việc của mình trong việc thiết lập một chương trình quản lý bằng Microsoft Office Access 2007. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p cdcdkontum 27/03/2023 9 0

 • Giáo trình Lập trình quản lý với Microfoft Office Access 2007: Phần 1

  Giáo trình Lập trình quản lý với Microfoft Office Access 2007: Phần 1

  Giáo trình "Lập trình quản lý với Microsoft Office Access 2007" giới thiệu cho các bạn phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Office Access 2007 - Một phần mềm với tính năng nổi trội và tiện ích, dễ sử dụng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   144 p cdcdkontum 27/03/2023 8 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao (Nghề Lập trình máy tính): Phần 1 - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao (Nghề Lập trình máy tính): Phần 1 - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao (Nghề Lập trình máy tính): Phần 1 do Tổng cục dạy nghề biên soạn nhằm trang bị cho người học một số kiến thức cơ bản về định nghĩa mô hình dữ liệu và phân biệt sự khác nhau giữa lược đồ khái niệm, lược đồ vật lý và lược đồ ngoài. Giải thích ràng buộc khóa, ràng buộc tham gia, thực thể yếu, phân...

   77 p cdcdkontum 29/12/2022 22 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao (Nghề Lập trình máy tính): Phần 2 - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao (Nghề Lập trình máy tính): Phần 2 - Tổng cục dạy nghề

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức về cách chuyển đổi sơ đồ ER thành lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ. Định nghĩa khung nhìn. Giải thích các vấn đề liên quan đến sự nhìn bao gồm: độc lập dữ liệu, an toàn, cập nhật. Sử dụng QBE dạng căn bản để tìm thông tin trong một quan hệ. Sử dụng QBE tìm...

   49 p cdcdkontum 29/12/2022 20 0

 • Giáo trình Lập trình mạng nâng cao hướng.NET (Nghề Lập trình máy tính): Phần 1 - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Lập trình mạng nâng cao hướng.NET (Nghề Lập trình máy tính): Phần 1 - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Lập trình mạng nâng cao hướng.NET (Nghề Lập trình máy tính): Phần 2 do Tổng cục dạy nghề sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về microsoft .net framework, visual studio.net và những chức năng đối tượng mới của VB.net. Mời các bạn tham khảo!

   86 p cdcdkontum 29/12/2022 22 0

 • Giáo trình Lập trình mạng nâng cao hướng.NET (Nghề Lập trình máy tính): Phần 2 - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Lập trình mạng nâng cao hướng.NET (Nghề Lập trình máy tính): Phần 2 - Tổng cục dạy nghề

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Lập trình mạng nâng cao hướng.NET (Nghề Lập trình máy tính) sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của VB.NET, data grid, xây dựng trang asp.net và dùng ASP.NET objects với VB.NET. Mời các bạn tham khảo!

   157 p cdcdkontum 29/12/2022 22 0

 • Giáo trình Cấu trúc máy tính (Nghề Quản trị mạng): Phần 1 - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cấu trúc máy tính (Nghề Quản trị mạng): Phần 1 - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình cấu trúc máy tính (Nghề Quản trị mạng): Phần 1 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính, về tổ chức và hoạt động bộ vi xử lý. Cấu trúc máy tính là môn học cơ sở để sinh viên có thể thực hành bảo trì hệ thống máy tính. Mời các bạn tham khảo!

   67 p cdcdkontum 29/12/2022 25 0

 • Giáo trình Cấu trúc máy tính (Nghề Quản trị mạng): Phần 2 - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cấu trúc máy tính (Nghề Quản trị mạng): Phần 2 - Tổng cục dạy nghề

  Phần 2 của Giáo trình cấu trúc máy tính (Nghề Quản trị mạng) cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các thành phần phần trong hệ thống máy tính và các biện pháp kĩ thuật cơ bản như: Hệ thống nhớ, thiết bị nhập xuất, các loại bus và ngôn ngữ assembly. Mời các bạn tham khảo!

   62 p cdcdkontum 29/12/2022 19 0

 • Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống (Nghề Lập trình máy tính) - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống (Nghề Lập trình máy tính) - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống được biên soạn nhằm giúp bạn nắm được các phương pháp phân tích, các phương pháp thiết kế và xây dựng hệ thống. Nắm được những vấn đề quan trọng khác bên cạnh phân tích và thiết kế hệ thống. Nắm các kiến thức và kỹ năng cần thiết về quản lý dự án và quy trình; biết tập hợp sự kiện và...

   130 p cdcdkontum 30/10/2022 25 0

 • Giáo trình Quản lý dự án phần mềm (Nghề Lập trình máy tính) - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Quản lý dự án phần mềm (Nghề Lập trình máy tính) - Tổng cục dạy nghề

  Nội dung chính của giáo trình cung cấp cho bạn những kiến thức về nội dung danh mục công việc, nguồn nhân lực, chi phí và quỹ thời gian của các dự án; Lập các tài liệu về hệ thống, môi trường, và hướng dẫn sử dụng; Kiểm tra và điều chỉnh nội dung kế hoạch dự án theo thực tế tiến độ. Mời các bạn tham khảo!

   107 p cdcdkontum 30/10/2022 25 0

 • Giáo trình Quản lý kho dữ liệu (Nghề Lập trình máy tính) - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Quản lý kho dữ liệu (Nghề Lập trình máy tính) - Tổng cục dạy nghề

  Sau khi tham khảo giáo trình này, học viên sẽ có khả năng xây dựng từ những thông tin tác nghiệp hằng ngày của doanh nghiệp hoặc cơ quan thành kho dữ liệu ở mức Data Mart/ Data Warehouse, biết xây dựng kiến trúc hiệu quả cho kho dữ liệu và biết khai thác một cách hiệu quả thông tin từ các những kho dữ liệu phục vụ việc ra quyết định (DSS, Decision...

   49 p cdcdkontum 30/10/2022 23 0

 • Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng nghề) - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng nghề) - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cấu hình và quản trị thiết bị mạng (Nghề: Quản trị mạng máy tính - Cao đẳng nghề). Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: giải thích sự khác nhau giữa LAN và WAN; xác định được các thành phần bên trong Router; chuyển đổi giữa các chế độ cấu hình router; thiết lập kết nối bằng HyperTerminal vào router; dử dụng tính năng trợ...

   168 p cdcdkontum 30/10/2022 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số