Tài liệu nổi bật
 • Ebook Các mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 2

  Ebook Các mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu mô hình tăng trưởng kinh tế" trình bày các nội dung: Mô hình tân cổ điển Mở rộng; các mô hình tăng trưởng nội sinh; nghiên cứu thực nghiệm về các nguồn tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p cdcdkontum 30/05/2023 7 0

 • Ebook Các mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 1

  Ebook Các mô hình tăng trưởng kinh tế: Phần 1

  Cuốn sách "Tìm hiểu mô hình tăng trưởng kinh tế" không chỉ giới thiệu và trình bày cơ sở lý thuyết của các mô hình tăng trưởng nổi tiếng trên thế giới từ trước đến nay, mà còn giúp bạn tìm hiểu những ý nghĩa và ứng dụng của chúng trong việc xây dựng chính sách đã được thực hiện ở trong và ngoài nước trong nhiều thập kỷ qua, nhằm mục...

   120 p cdcdkontum 30/05/2023 7 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính A2: Phần 1

  Giáo trình Kế toán tài chính A2: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán tài chính A2" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán bất động sản đầu tư, kế toán thuê tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p cdcdkontum 30/05/2023 7 0

 • Giáo trình Kế toán tài chính A2: Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính A2: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kế toán tài chính A2" trình bày các nội dung: Kế toán các hoạt động tài chính, kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p cdcdkontum 30/05/2023 6 0

 • Giáo trình Pháp luật: Phần 1 - NXB Lao động-Xã hội (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Giáo trình Pháp luật: Phần 1 - NXB Lao động-Xã hội (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Giáo trình Pháp luật: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật; Hệ thống pháp luật Việt Nam; Một số nội dung cơ bản của luật dạy nghề; Pháp luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p cdcdkontum 30/05/2023 7 0

 • Giáo trình Pháp luật: Phần 2 - NXB Lao động Xã hội (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Giáo trình Pháp luật: Phần 2 - NXB Lao động Xã hội (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Pháp luật: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bộ luật lao động; Luật nhà nước; Pháp luật dân sự và pháp luật hôn nhân gia đình; Pháp luật kinh tế và pháp luật kinh doanh; Pháp luật hình sự và pháp luật hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p cdcdkontum 30/05/2023 7 0

 • Giáo trình Giám định tư pháp hình sự: Phần 1

  Giáo trình Giám định tư pháp hình sự: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Giám định tư pháp hình sự" cung cấp cho học viên những nội dung về: một số vấn đề chung trong giám định tư pháp hình sự; một số lĩnh vực giám định tư pháp hình sự; giám định kỹ thuật tài liệu; giám định chữ viết;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   138 p cdcdkontum 30/05/2023 7 0

 • Giáo trình Giám định tư pháp hình sự: Phần 2

  Giáo trình Giám định tư pháp hình sự: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Giám định tư pháp hình sự" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: một số lĩnh vực giám định tư pháp kỹ thuật hình sự khác; giám định pháp y; khám nghiệm tử thi; pháp y tâm thần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   122 p cdcdkontum 30/05/2023 6 0

 • Giáo trình Luật tố tụng hình sự: Phần 1

  Giáo trình Luật tố tụng hình sự: Phần 1

  Giáo trình Luật tố tụng hình sự biên soạn dựa trên cơ sở Bộ luật tố tụng hình sự đã được sửa đổi, bổ sung ngày 09 tháng 6 năm 2000 và một số văn bản pháp luật khác. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và...

   226 p cdcdkontum 30/05/2023 2 0

 • Giáo trình Luật tố tụng hình sự: Phần 2

  Giáo trình Luật tố tụng hình sự: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Luật tố tụng hình sự" trình bày các nội dung: Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, thi hành bản án và quyết định của tòa án; xét lại bản án và quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, thủ tục đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   173 p cdcdkontum 30/05/2023 2 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

  Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

  Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp; phân tích được các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp;...

   49 p cdcdkontum 30/05/2023 1 0

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng): Phần 1 - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng): Phần 1 - Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô

  Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được tổ chức biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của nghề Kế toán doanh nghiệp. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề chung của kế toán...

   122 p cdcdkontum 30/05/2023 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số