• Giáo trình môn học Tài chính doanh nghiệp

  Giáo trình môn học Tài chính doanh nghiệp

  Giáo trình môn học Tài chính doanh nghiệp gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, vốn cố định, vốn lưu động, chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, kế hoạch hoá tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các...

   82 p cdcdkontum 29/06/2022 5 0

 • Giáo trình Tài chính tiền tệ

  Giáo trình Tài chính tiền tệ

  Mục đích của giáo trình Tài chính tiền tệ giới thiệu cho học sinh một cách có hệ thống cơ sở lý luận về tài chính tiền tệ và có thể nghiên cứu để giải thích các hiện tượng tài chính tiền tệ xảy ra hàng ngày trong đời sống. Nội dung giáo trình gồm 7 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản và cập nhật về tài chính tiền tệ...

   166 p cdcdkontum 29/06/2022 5 0

 • Giáo trình môn học Hạch toán tài chính nhà hàng

  Giáo trình môn học Hạch toán tài chính nhà hàng

  Giáo trình môn học Hạch toán tài chính nhà hàng là môn học chuyên ngành cho nghề Quản trị nhà hàng. Trong giáo trình gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Vị trí, vai trò hạch toán định mức; phương pháp hạch toán định mức trong kinh doanh nhà hàng; sổ sách, biểu mẫu cơ bản và cách sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p cdcdkontum 29/06/2022 5 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - ThS. Nguyễn Thị Việt Châu

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - ThS. Nguyễn Thị Việt Châu

  Nội dung của giáo trình bao gồm 5 chương: Chương 1 - Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; Chương 2 - Phân tích mua hàng, dự trữ và tiêu thụ hàng hóa; Chương 3 - Phân tích chi phí kinh doanh; Chương 4 - Phân tích lợi nhuận kinh doanh; Chương 5 - Phân tích tình hình tài chính.

   113 p cdcdkontum 29/06/2022 5 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 có nội dung trình bày về những nội dung cơ bản của kinh tế lượng; một số khái niệm cơ bản về mô hình hồi quy; mô hình hồi quy hai biến; mô hình hồi quy nhiều biến; hồi quy với biến độc lập là biến giả; mô hình hồi quy với một biến lượng và một biến chất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p cdcdkontum 29/06/2022 5 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về các khuyết tật của mô hình kinh tế lượng; đa cộng tuyến; phương sai của sai số thay đổi; ước lượng bình phương nhỏ nhất khi phương sai của sai số thay đổi; tự tương quan; ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan; kiểm định việc...

   118 p cdcdkontum 29/06/2022 5 0

 • Đề cương môn học Lý luận và pháp luật về quyền con người

  Đề cương môn học Lý luận và pháp luật về quyền con người

  Giáo trình do các tác giả GS.TS. Nguyễn Đăng Dung, TS. Vũ Công Giao, ThS.NCS. Lã Khánh Tùng đồng biên soạn. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các giảng viên, sinh viên ngành Luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p cdcdkontum 29/06/2022 5 0

 • Tài liệu hướng dẫn các tình huống học phần Luật ngân hàng

  Tài liệu hướng dẫn các tình huống học phần Luật ngân hàng

  Tài liệu hướng dẫn các tình huống học phần Luật ngân hàng với nội dung gồm 7 chương, được trình bày như sau: Định hướng chung về nghiên cứu tình huống học phần Luật ngân hàng; Những quy định chung về Luật ngân hàng; Ngân hàng nhà nước Việt Nam; Tổ chức tín dụng; Hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng;...

   127 p cdcdkontum 29/06/2022 5 0

 • Giáo trình Pháp luật

  Giáo trình Pháp luật

  Giáo trình Pháp luật (Dùng cho hệ trung cấp nghề và cao đẳng nghề) gồm 9 bài với thời lượng 30 tiết đối với hệ Cao đẳng nghề và 5 bài với thời lượng 15 tiết đối với hệ Trung cấp nghề là tương đối phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên trong các trường nghề, đảm bảo tính kế tiếp liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề....

   90 p cdcdkontum 29/06/2022 5 0

 • Tài liệu học tập hướng dẫn tình huống học phần Luật Hành chính

  Tài liệu học tập hướng dẫn tình huống học phần Luật Hành chính

  Tài liệu Hướng dẫn tình huống học phần Luật Hành chính gồm hai phần, ở phần I, chúng tôi giới thiệu những vấn đề cơ bản về Luật Hành chính như mục tiêu, đặc trưng của học phần Luật Hành chính, các kỹ năng được vận dụng, yêu cầu và cách thức tiếp cận, sử dụng tài liệu. Ở phần II, tài liệu này chia thành 09 chương gồm các tình huống...

   116 p cdcdkontum 29/06/2022 5 0

 • Tập bài giảng Luật sư và nghề luật sư

  Tập bài giảng Luật sư và nghề luật sư

  Tập bài giảng có cấu trúc gồm 3 chương cung cấp cho người người đọc các kiến thức: Nhận thức chung về luật sư và nghề luật sư, đạo đức nghề nghiệp luật sư, kỹ năng chung trong hành nghề luật sư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   343 p cdcdkontum 29/06/2022 5 0

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Phần 1 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Phần 1 - Nguyễn Minh Nhật

  Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về luật thương mại quốc tế; các thiết chế cơ bản điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế; một số vấn đề pháp lý về incoterms; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p cdcdkontum 29/06/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số