• Giáo trình đào tạo Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích

  Giáo trình đào tạo Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích

  Giáo trình đào tạo Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích gồm có 5 bài như sau: Bài I Nhận diện các loại thiên tai và các loại hình thiên tai; Bài II: Một số kỹ năng trong quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em; Bài III Tổng quan về tai nạn thương tích ở trẻ em; Bài IV: Một số tai nạn thương tích...

   211 p cdcdkontum 25/07/2022 6 0

 • Giáo trình Văn hóa cộng đồng (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Văn hóa cộng đồng (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Văn hóa cộng đồng (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về văn hóa cộng đồng như: Khái niệm văn hóa, khái niệm gần văn hóa và khái niệm cộng đồng; Loại hình văn hóa, Những thành tố của văn hóa, Chức năng của văn hóa, Sự ảnh hưởng của các giá trị văn hóa đến thực...

   18 p cdcdkontum 29/06/2022 15 0

 • Giáo trình Văn hóa cộng đồng (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Văn hóa cộng đồng (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Văn hóa cộng đồng (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về văn hóa cộng đồng Việt Nam như: Tiến trình văn hóa Việt Nam, Văn hóa nông thôn Việt Nam, Văn hóa đô thị Việt Nam, Đặc điểm phát triển của văn hóa Việt Nam.

   43 p cdcdkontum 29/06/2022 15 0

 • Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 1

  Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của Xã hội học nông thôn, bản chất xã hội và đặc thù của cơ cấu xã hội nông thôn, cộng đồng nông thôn và công tác xã hội nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p cdcdkontum 29/06/2022 14 0

 • Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 2

  Giáo trình Xã hội học nông thôn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Thiết chế xã hội và văn hóa nông thôn, phương pháp nghiên cứu của xã hội học nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p cdcdkontum 29/06/2022 15 0

 • Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng) cung cấp cho nhân viên xã hội tương lai những kiến thức cơ bản để tiếp cận và làm việc, trợ giúp cho những đối tượng người nghèo. Giáo trình phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Bài 1: Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm, Bài 2:...

   47 p cdcdkontum 29/06/2022 15 0

 • Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Công tác xã hội với người nghèo (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Bài 4: Lập kế hoạch sản xuất phát triển kinh tế gia đình, Bài 5: Vấn đề giới trong xóa đói giảm nghèo, Bài 6: Phương pháp có sự tham gia của người dân trong xóa đói giảm nghèo.

   48 p cdcdkontum 29/06/2022 15 0

 • Giáo trình Công tác xã hội với người có HIV: Phần 1

  Giáo trình Công tác xã hội với người có HIV: Phần 1

  Giáo trình Công tác xã hội với người có HIV được biên soạn gồm 5 chương. Phần 1 giáo trình sau đây gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về HIV/AIDS; luật pháp, chính sách và mô hình trợ giúp người có HIV; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người có HIV; vấn đề kỳ thị, phân biệt đối xử với người có HIV và các hoạt...

   81 p cdcdkontum 29/06/2022 17 0

 • Giáo trình Công tác xã hội với người có HIV: Phần 2

  Giáo trình Công tác xã hội với người có HIV: Phần 2

  Giáo trình Công tác xã hội với người có HIV: Phần 2 bao gồm những kiến thức thực hành công tác xã hội với người có HIV. Những nội dung chính trong phần này gồm có: Mục đích của công tác xã hội với người có HIV, vai trò của nhân viên công tác xã hội khi làm việc với người có HIV, nguyên tắc trợ giúp người có HIV,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   90 p cdcdkontum 29/06/2022 16 0

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

  Giáo trình Kỹ năng giao tiếp

  GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

   63 p cdcdkontum 18/05/2022 35 0

 • Giáo trình Công tác xã hội nhóm (Nghề: Công tác xã hội)

  Giáo trình Công tác xã hội nhóm (Nghề: Công tác xã hội)

  Giáo trình Công tác xã hội nhóm với mục tiêu giúp các bạn nêu được kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng điều phối nhóm. Nêu được những đặc điểm tâm lý nhóm. Trình bày và vận dụng các phương pháp nhóm trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   55 p cdcdkontum 29/03/2022 36 1

 • Giáo trình Công tác xã hội với người cao tuổi (Nghề: Công tác xã hội)

  Giáo trình Công tác xã hội với người cao tuổi (Nghề: Công tác xã hội)

  Giáo trình Công tác xã hội với người cao tuổi cung cấp các kiến thức cho người đọc như: Những vấn đề chung về người cao tuổi; Công tác xã hội với người cao tuổi; Chăm sóc hỗ trợ người cao tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p cdcdkontum 29/03/2022 33 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số