• Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 1

  Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 1

  Phần 1 của "Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép" có nội dung gồm 3 chương trình bày về: tổng quan nhà cao tầng; các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng; tải trọng tác động lên nhà cao tầng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   116 p cdcdkontum 30/05/2022 12 1

 • Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 2

  Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép" gồm các chương còn lại với nội dung về: tính toán kết cấu nhà cao tầng; kiểm tra sự làm việc của nhà cao tầng; nguyên tắc kiểm tra bền và cấu tạo kết cấu chịu lực;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   115 p cdcdkontum 30/05/2022 13 1

 • Bài giảng Cơ sở đo lường điện tử: Phần 1

  Bài giảng Cơ sở đo lường điện tử: Phần 1

  Bài giảng này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đo lường điện tử như: Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử, đánh giá sai số và xử lý kết quả đo, các phương pháp đo, nguyên lý xây dựng, cấu trúc, cũng như ứng dụng đo lường của các thiết bị đo tham số và đặc tính của tín hiệu và mạch điện tử. Mời các bạn cùng tham...

   86 p cdcdkontum 30/05/2022 12 0

 • Bài giảng Cơ sở đo lường điện tử: Phần 2

  Bài giảng Cơ sở đo lường điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Máy đo và phương pháp đo điện tử cơ bản; Một số loại máy đo dùng trong viễn thông. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   156 p cdcdkontum 30/05/2022 12 0

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống VLSI: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế hệ thống VLSI: Phần 1

  "Bài giảng Thiết kế hệ thống VLSI: Phần 1" có nội dung trình bày giới thiệu về hệ thống VLSI; các kỹ thuật thực hiện và cài đặt ràng buộc trong layout mạch CMOS; các ràng buộc trong thiết kế layout; thiết kế lo-gic và mạch CMOS; cấu trúc lo-gic CMOS; thiết kế điện và vật lý các cổng lo-gic;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p cdcdkontum 30/05/2022 12 1

 • Bài giảng Thiết kế hệ thống VLSI: Phần 2

  Bài giảng Thiết kế hệ thống VLSI: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thiết kế hệ thống VLSI: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về thiết kế các hệ thống con CMOS; các phương pháp thiết kế hệ thống VLSI; đường dữ liệu - Data paths; bộ cộng và các hàm liên quan; bộ đếm nhị phân; bộ nhân; bộ ghi dịch; bộ nhớ; thiết kế cấu trúc và testing; hệ thống layout;... Mời các bạn cùng...

   73 p cdcdkontum 30/05/2022 12 1

 • Giáo trình kỹ thuật xung - số (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình kỹ thuật xung - số (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 1

  (NB) Giáo trình kỹ thuật xung - số với mục tiêu giúp các bạn có thể phát biểu được các khái niệm cơ bản về xung điện, các thông số cơ bản của xung điện, ý nghĩa của xung điện trong kỹ thuật điện tử; Trình bày được cấu tạo các mạch dao động tạo xung và mạch xử lí dạng xung; Phát biểu khái niệm về kỹ thuật số, các cổng logic cơ bản;...

   126 p cdcdkontum 30/05/2022 13 0

 • Giáo trình kỹ thuật xung - số (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình kỹ thuật xung - số (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng): Phần 2

  (NB) Giáo trình kỹ thuật xung - số cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Mạch dao động đa hài; Mạch hạn chế biên độ và ghim áp; Đại cương; FLIP –FLOP; Mạch đếm và thanh ghi; Mạch logic MSI; Họ vi mạch TTL - CMOS; Bộ nhớ; Kỹ thuật ADC – DAC;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình phần 2 dưới đây.

   118 p cdcdkontum 30/05/2022 12 0

 • Giáo trình Xây gạch (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Xây gạch (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Xây gạch (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 gồm có những nội dung: Bài 1 Vữa xây dựng thông thường; Bài 2 Trộn vữa; Bài 3 Khối xây gạch; Bài 4 Xây tường chiều dày ≥ 220, ≤105; Bài 5 Xây mỏ; Bài 6 Xây tường trừ cửa; Bài 7 Xây tường thu hồi; Bài 8 Xây tường chèn khung; Bài 9 Xây móng; Bài 10 Xây trụ độc lập tiết...

   235 p cdcdkontum 30/05/2022 11 1

 • Giáo trình Xây gạch (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Xây gạch (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Xây gạch (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung: Bài 13 Xây gờ thẳng; Bài 14 Xây gờ cong; Bài 15 Xây bậc tam cấp, bậc cầu thang; Bài 16 Xây cuốn cung tròn đối xứng; Bài 17 Xây tường cong; Bài 18 Xây vòm; Bài 19 Xây bể; Bài 20 Xây gạch trần (xây không trát); Bài 21 Tính khối lượng, vật liệu, nhân công....

   242 p cdcdkontum 30/05/2022 12 1

 • Giáo trình Đào móng (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Đào móng (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Đào móng (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 bao gồm các kiến thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp sinh viên sử dụng thành thạo được các dụng cụ thông thường để thực hiện công việc và giác được móng những công trình đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   46 p cdcdkontum 30/05/2022 12 1

 • Giáo trình Đào móng (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Đào móng (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Đào móng (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng) gồm có 8 bài và được chia thành 2 phần, phần 1 giúp sinh viên nắm được các kiến thức lý thuyết cơ bản để vận dụng vào các công việc trong xây dựng, nắm được tính năng, tác dụng của các loại dụng cụ để vận dụng vào công việc trong công tác làm móng công trình và các công...

   40 p cdcdkontum 30/05/2022 12 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số