• Giáo trình môn học Cấu tạo máy xúc (Nghề: Vận hành máy thi công nền): Phần 1

  Giáo trình môn học Cấu tạo máy xúc (Nghề: Vận hành máy thi công nền): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình môn học "Cấu tạo máy xúc" cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Lịch sử phát triển của máy xúc, khái niệm cơ bản về máy xúc; thiết bị công tác trên máy xúc, máy xúc truyền động cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p cdcdkontum 26/04/2023 14 0

 • Giáo trình môn học Cấu tạo máy xúc (Nghề: Vận hành máy thi công nền): Phần 2

  Giáo trình môn học Cấu tạo máy xúc (Nghề: Vận hành máy thi công nền): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình môn học "Cấu tạo máy xúc" cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Hệ thống điều khiến khí nén, cơ sở truyền động thủy lực, máy xúc truyền động thủy lực, trang bị điện trên máy xúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p cdcdkontum 26/04/2023 16 0

 • Giáo trình môn học Động cơ đốt trong (Nghề: Vận hành máy thi công nền): Phần 1

  Giáo trình môn học Động cơ đốt trong (Nghề: Vận hành máy thi công nền): Phần 1

  Giáo trình Động cơ đốt trong được biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập của học sinh học nghề Vận hành máy thi công nền cũng như làm tài liệu tham khảo cho học sinh cùng nhóm nghề cơ giới và các cán bộ kỹ thuật có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực sử dụng, bảo hành và sửa chữa động cơ đốt trong. Sách được chia thành 2 phần,...

   79 p cdcdkontum 26/04/2023 14 0

 • Giáo trình môn học Động cơ đốt trong (Nghề: Vận hành máy thi công nền): Phần 2

  Giáo trình môn học Động cơ đốt trong (Nghề: Vận hành máy thi công nền): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Động cơ đốt trong" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống làm mát; hệ thống cung cấp hỗn hợp đốt; hệ thống điện; hệ thống khởi động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   79 p cdcdkontum 26/04/2023 14 0

 • Giáo trình Vi xử lý: Phần 1

  Giáo trình Vi xử lý: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Vi xử lý" đã giới thiệu về lịch sử phát triển của các thế hệ vi xử lý; đặc tính, cấu trúc, chức năng các port của vi điều khiển; tổ chức bộ nhớ tích hợp bên trong vi điều khiển; tập lệnh hợp ngữ; ngôn ngữ lập trình C của vi điều khiển; cấu trúc các Port và ứng dụng port. Mời các bạn cùng tham khảo.

   186 p cdcdkontum 26/04/2023 11 0

 • Giáo trình Vi xử lý: Phần 2

  Giáo trình Vi xử lý: Phần 2

  Nội tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Vi xử lý" trình bày cấu trúc hoạt động của timer/Counter; cấu trúc hoạt động chuyển đổi ADC, LM35 và các ứng dụng; cấu trúc hoạt động ngắt của vi điều khiển; cấu trúc hoạt động truyền dữ liệu của vi điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p cdcdkontum 26/04/2023 17 0

 • Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 1 - Phạm Đình Sùng

  Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 1 - Phạm Đình Sùng

  Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 1 gồm có các chương như sau: Chương 1: Cơ sở kim loại học; Chương 2: Hợp kim và giản đồ pha; Chương 3: Tính chất của kim loại và hợp kim; Chương 4: Nhiệt luyện thép. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   192 p cdcdkontum 26/04/2023 3 0

 • Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 2 - Phạm Đình Sùng

  Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 2 - Phạm Đình Sùng

  Giáo trình Vật liệu cơ khí: Phần 2 gồm có các chương: Chương 5: Thép và gang; Chương 6: Hợp kim màu và bột; Chương 7: Vật liệu polymer; Chương 8: Vật liệu composite; Chương 9: Vật liệu nano. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   158 p cdcdkontum 26/04/2023 3 0

 • Giáo trình Đồ gá: Phần 1 (In lần thứ ba có sửa chữa và bổ sung)

  Giáo trình Đồ gá: Phần 1 (In lần thứ ba có sửa chữa và bổ sung)

  Giáo trình Đồ gá: Phần 1 (In lần thứ ba có sửa chữa và bổ sung) gồm có 5 chương như sau: Chương 1: Phân loại đồ gá; Chương 2: Gá đặt chi tiết trên đồ gá; Chương 3: Cơ cấu định vị của đồ gá; Chương 4: Kẹp chặt và các cơ cấu kẹp chặt; Chương 5: Các cơ cấu khác của đồ gá. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung...

   139 p cdcdkontum 26/04/2023 3 0

 • Giáo trình Đồ gá: Phần 2 (In lần thứ ba có sửa chữa và bổ sung)

  Giáo trình Đồ gá: Phần 2 (In lần thứ ba có sửa chữa và bổ sung)

  Giáo trình Đồ gá: Phần 2 gồm có các chương như sau: Chương 6: Một số đồ gá gia công điển hình; Chương 7: Tự động hóa đồ gá và đồ gá trên dây chuyền tự động; Chương 8: Đồ gá lắp ráp; Chương 9: Đồ gá kiểm tra; Chương 10: Dụng cụ phụ; Chương 11: Thiết kế đồ gá chuyên dùng; Chương 12: Tiêu chuẩn hóa và vạn năng...

   130 p cdcdkontum 26/04/2023 3 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí (Lý thuyết và bài tập): Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí (Lý thuyết và bài tập): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình 'Kỹ thuật điều hòa không khí (Lý thuyết và bài tập)" trình bày các nội dung: Phạm vi sử dụng điều hòa không khí, những khái niệm cơ bản về không khí ẩm, các quá trình cơ bản của không khí ẩm trên đồ thị t-d, tính toán phụ tải lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   229 p cdcdkontum 26/04/2023 2 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí (Lý thuyết và bài tập): Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật điều hòa không khí (Lý thuyết và bài tập): Phần 2

  Nội tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Kỹ thuật điều hòa không khí" trình bày các nội dung: Thành lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí, các hệ thống điều hòa không khí, điều hòa không khí kiểu bay hơi, các hệ thống thông gió, tính toán thiết kế ống gió. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p cdcdkontum 26/04/2023 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số