• Ebook Bài tập sức bền vật liệu: Phần 2

  Ebook Bài tập sức bền vật liệu: Phần 2

  Ebook Bài tập sức bền vật liệu: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 13 tính hệ thanh siêu tĩnh bằng phương pháp lực, chương 14 tải trọng động, chương 15 tính độ bền khi ứng suất thay đổi theo thời gian, chương 16 dây mềm, chương 17 dầm trên nền đàn hồi, chương 18 xoắn uốn thanh thành mỏng mặt cắt hở, chương 19 ứng suất tiếp xúc,...

   225 p cdcdkontum 31/01/2022 46 0

 • CHƯƠNG 1 HÓA SINH - HOÀI THU

  CHƯƠNG 1 HÓA SINH - HOÀI THU

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM MÔN: HÓA SINH Lý thuyết: 15 giờ Thực hành: 26 giờ Kiểm tra: 4 giờ Giảng  viên:  Trần  Thị  Hoài  Thu ĐT: 0398.268.019 .Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA SINH HỌC 1. ĐỊNH NGHĨA  Hóa sinh là môn học nghiên cứu về thành phần hóa học,  cấu  tạo,  các  tính ...

   33 p cdcdkontum 12/09/2019 206 8

 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUMTÊN MÔ ĐUN: SINH LÝ THỰC VẬT (60 GIỜ)Thời

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUMTÊN MÔ ĐUN: SINH LÝ THỰC VẬT (60 GIỜ)Thời

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM TÊN MÔ ĐUN: SINH LÝ THỰC VẬT (60 GIỜ) Thời gian: 60 giờ Lý thuyết: 35 giờ Thực hành: 22 giờ Kiểm tra: 3 giờ Giảng viên biên soạn: Trần Thị Hoài Thu TÊN MÔ ĐUN: SINH LÝ THỰC VẬT (60 GIỜ) BÀI 1: CẤU TẠO TẾ BÀO VÀ SỰ TRAO ĐỔI NƯỚC CỦA THỰC VẬT (Lý thuyết: 05 tiết - Thực hành: 05 tiết) BÀI 2: DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ...

   30 p cdcdkontum 12/09/2019 180 8

 • 3.Giao trinh Luat GTDB

  3.Giao trinh Luat GTDB

  Giáo trình do Tổng cục đường bộ Việt phát hành, phục vụ việc dạy và học nghề lái xe ô tô hạng B2, C trên phạm vị toàn quốc.

   158 p cdcdkontum 17/05/2019 169 6

 • Giáo trình Nuôi cấy mô tế bào thực vật: Cơ sở lý luận và ứng dụng

  Giáo trình Nuôi cấy mô tế bào thực vật: Cơ sở lý luận và ứng dụng

  Ebook Nuôi cấy mô tế bào thực vật (Cơ sở lý luận và ứng dụng) có nội dung gồm 10 chương và được chia làm 2 phần: phần 1 cơ sở lý luận của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật (từ chương 1 đến chương 8), phần 2 một số kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong nuôi cấy mô tế bào thực vật (chương 9 và chương 10).

   296 p cdcdkontum 09/05/2019 192 4

 • TailieudaotaothuchanhB2-(MaiMinhKhanh)

  TailieudaotaothuchanhB2-(MaiMinhKhanh)

  Tài liệu đào tạo môn học Thực hành lái xe ô tô hạng B2. được viết theo Quyết định số 256/QĐ-CĐCĐ ngày 13/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum về việc ban hành chương trình đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2 trình độ sơ cấp.

   51 p cdcdkontum 25/05/2018 203 4

 • ChuongtrinhhangC

  ChuongtrinhhangC

  Chương trình đào tạo lái xe ô tô hạng C, trình độ sơ cấp

   5 p cdcdkontum 25/05/2018 199 2

 • ChuongtrinhhangB2

  ChuongtrinhhangB2

  Chương trình đào tạo tình độ sơ cấp nghề lái xe ô tô hạng B2 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

   5 p cdcdkontum 25/05/2018 193 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số