• Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học: Phần 1 - TS. Đỗ Hồng Cường, ThS. Phạm Việt Quỳnh

  Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học: Phần 1 - TS. Đỗ Hồng Cường, ThS. Phạm Việt Quỳnh

  Phần 1 của giáo trình "Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học" trình bày những nội dung về: những vấn đề chung của sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học; sinh lý máu và tuần hoàn; sinh lý hệ tiêu hóa; sinh lý hô hấp; trao đổi chất và năng lượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p cdcdkontum 26/04/2023 3 0

 • Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học: Phần 2 - TS. Đỗ Hồng Cường, ThS. Phạm Việt Quỳnh

  Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học: Phần 2 - TS. Đỗ Hồng Cường, ThS. Phạm Việt Quỳnh

  Phần 2 của giáo trình "Sinh lý học trẻ em lứa tuổi tiểu học" tiếp tục trình bày những nội dung về: sinh lý bài tiết và sinh dục; các tuyến nội tiết; sinh lý vận động; sinh lý thần kinh; cơ quan phân tích; sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p cdcdkontum 26/04/2023 3 0

 • Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 1 trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về tư duy và tư duy toán học, những loại hình tư duy thường gặp trong dạy học môn toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p cdcdkontum 27/03/2023 7 0

 • Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Phát triển tư duy thông qua dạy học môn Toán ở trường phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Phương pháp dạy toán ở trường phổ thông nhằm phát triển tư duy học sinh" trình bày các nội dung chương 3 - Phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học môn toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p cdcdkontum 27/03/2023 6 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh (In lần thứ sáu): Phần 1

  Giáo trình Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh (In lần thứ sáu): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh giới thiệu tới người đọc các nội dung: Mở đầu, những vấn đề lý luận chung của bộ môn lí luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh; mục đích, nhiệm vụ và nội dung hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh .

   91 p cdcdkontum 29/12/2022 30 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh (In lần thứ sáu): Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh (In lần thứ sáu): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh cung cấp cho người đọc các nội dung: Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh; các hình thức tổ chức cho trẻ hoạt động làm quen với môi trường xung quanh; các phương tiện hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường...

   114 p cdcdkontum 29/12/2022 30 0

 • Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục: Phần 1

  Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục: Phần 1

  Cuốn "Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục" được chia thành 2 phần, phần 1 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hoạt động thể dục dành cho trẻ 18 - 36 tháng tuổi, hoạt động thể dục dành cho trẻ 3-4 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p cdcdkontum 29/12/2022 30 0

 • Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục: Phần 2

  Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Giáo án mầm non - Hoạt động thể dục" trình bày các nội dung: Hoạt động thể dục dành cho trẻ 4-5 tuổi, hoạt động thể dục dành cho trẻ 5-6 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p cdcdkontum 29/12/2022 29 0

 • Giáo trình Sinh lí học trẻ em (Tái bản lần thứ 13): Phần 1

  Giáo trình Sinh lí học trẻ em (Tái bản lần thứ 13): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Sinh lí học trẻ em giới thiệu tới người đọc các nội dung: Mở đầu, tính quy luật về sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể, hệ thần kinh, cơ quan phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p cdcdkontum 29/12/2022 31 0

 • Giáo trình Sinh lí học trẻ em (Tái bản lần thứ 13): Phần 2

  Giáo trình Sinh lí học trẻ em (Tái bản lần thứ 13): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Sinh lí học trẻ em giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, trao đổi chất và năng lượng, hệ bài tiết, các tuyến nội tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   82 p cdcdkontum 29/12/2022 27 0

 • Giáo trình Phương pháp khám phá môi trường xung quanh: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp khám phá môi trường xung quanh: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp giáo dục môi trường xung quanh nhằm phục vụ đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng và trung học, ngoài ra còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý và phụ trách nghiệp vụ mầm non cũng như giáo viên mầm non đang làm việc. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm bài mở đầu và 3 chương với...

   103 p cdcdkontum 29/08/2022 29 0

 • Giáo trình Phương pháp khám phá môi trường xung quanh: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp khám phá môi trường xung quanh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Phương pháp khám phá môi trường xung quanh gồm có 2 chương, cung cấp những kiến thức về phương tiện cho trẻ mầm non khám phá môi trường xung quanh ở trường mầm non và các hình thức tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p cdcdkontum 29/08/2022 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số