Tài liệu tham khảo Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa (Dành cho đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng)

Tài liệu tham khảo Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa (Dành cho đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng) cung cấp cho người học những kiến thức như: Phòng mổ và những vấn đề liên quan đến người điều dưỡng; Chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật; Chuẩn bị người bệnh sau phẫu thuật; Chăm sóc người bệnh viêm ruột thừa cấp; Chăm sóc người bệnh tắc ruột;...Mời các bạn cùng tham khảo!