Tài liệu tham khảo Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (Dành cho đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng)

Tài liệu tham khảo Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (Dành cho đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng) cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm tâm sinh lý người cao tuổi; Chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho người cao tuổi; Sử dụng thuốc cho người cao tuổi; Chăm sóc bệnh nhân loãng xương; Chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp;...