Tài liệu tham khảo Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực (Dành cho đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng)

Tài liệu tham khảo Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực cung cấp cho người học những kiến thức như: Đánh giá và xử trí ban đầu người bệnh cấp cứu; Chăm sóc bệnh nhân hôn mê; Chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp cấp; Chăm sóc bệnh nhân phù phổi cấp; Chăm sóc bệnh nhân đặt nội khí quản; Chăm sóc bệnh nhân thở máy;...Mời các bạn cùng tham khảo!