GIÁO TRÌNH VỆ SINH - DINH DƯỠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUMTRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUMGIÁO TRÌNHHỌC PHẦN: VỆ SINH - DINH DƢỠNGNGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NONTRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNGMã số: 61092010(Ban hành theo Quyết định số/QĐ-CĐCĐ, ngày……./…../2019của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum)Kon Tum – Năm 2019TUYÊN BỐ BẢN QUYỀNTài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phépdùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanhthiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.1LỜI GIỚI THIỆUĐối với trẻ mầm non, cơ hội cho sự phát triển của trẻ được thực hiện một cáchtích cực giữa việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Trong quá trình giáo dục cần thực

Từ khóa: GIÁO TRÌNH VỆ SINH - DINH DƯỠNG

74 p levietanh1983 04/12/2021 97 2