Giáo trình Quản lý rừng phòng hộ: Phần 1

Giáo trình Quản lý rừng phòng hộ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Rừng phòng hộ chống xói mòn đất do nước; Rừng phòng hộ chắn gió; Bản chất vật lý của xói mòn đất do nước và quy luật lực học của xói mòn; Các nhân tố ảnh hưởng tới xói mòn đất;...Mời các bạn cùng tham khảo!