Giáo trình Động lực học máy trục: Phần 1

Giáo trình “Động lực học máy trục” được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về các hiện tượng động lực xuất hiện trong quá trình khai thác máy trục, nguyên nhân phát sinh, phát triển cũng như đặc tính biến đổi của tải trọng động và ảnh hưởng của nó đến độ tin cậy của máy; phương pháp xác định các lực tính toán tác dụng lên cơ cấu cũng như kết cấu thép cần trục. Giáo trình gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Sơ đồ tính toán động lực học máy trục, sự làm việc của máy trục trong thời kỳ quá độ, các phương trình tổng quát động lực học máy trục, động lực học các cơ cấu của cần trục.