Ebook Kinh tế vi mô: Phần 1

Cuốn "Kinh tế vi mô" được tái bản lần thứ XI có chỉnh sửa, bổ sung trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước. Đây là tài liệu tham khảo giúp sinh viên khối ngành Kinh tế nắm vững những vấn đề cơ bản của môn Kinh tế vi môn. Sách gồm 8 chương và được chia thành 2 phần ebook, ebook phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về kinh tế học; cầu, cung và giá cả thị trường; lý thuyết lựa chọn người tiêu dùng; lý thuyết về sản xuất và chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo.