Ebook Bài tập Quản trị sản xuất: Phần 1

Cuốn “Bài tập Quản trị sản xuất” được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện kỹ năng thực hành quản trị sản xuất - một trong những chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp. Tài liệu gồm các bài tập được giải sẵn, các bài tập có gợi hướng dẫn giải và các bài tập tự thực hành. Các nội dung được đề cập đến trong cuốn sách này bao quát được những vấn đề cốt yếu của các lĩnh vực trong chức năng sản xuất. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của ebook sau đây.