• Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nghề Nguội căn bản

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nghề Nguội căn bản

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nghề Nguội căn bản được ban hành theo quyết định số 783/QĐ-TCDN ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Tổng cục Trưởng tổng cục Dạy nghề. Chương trình dạy nghề này gồm có 8 mô đun: kỹ thuật nguội căn bản, an toàn và vệ sinh môi trường, uốn kim loại, nắn kim loại, đục kim loại, dũa kim loại, cưa cắt kim loại,...

   74 p cdcdkontum 28/02/2022 33 0

 • Chương trình dạy nghề Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ (Trình độ sơ cấp)

  Chương trình dạy nghề Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ (Trình độ sơ cấp)

  Chương trình dạy nghề Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ - Trình độ sơ cấp (Ban hành kèm theo Quyết định số 783 /QĐ-TCDN Ngày 19 tháng 12 năm 2011 Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề). Chương trình giúp người học trình bày được những kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong quá trình thực hiện sửa chữa máy kéo công suất nhỏ; trình bày được...

   68 p cdcdkontum 28/02/2022 30 0

 • Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nghề Khảm trai hoa văn dây leo

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nghề Khảm trai hoa văn dây leo

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nghề Khảm trai hoa văn dây leo được ban hành kèm theo Quyết định số 783/QĐ - TCDN ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề. Chương trình này gồm có 4 mô đun: Chuẩn bị nguyên vật liệu, sử dụng dụng cụ, máy, thiết bị; khảm hoa văn trên nền gỗ; khảm dây leo trên nền gỗ; trang sức...

   50 p cdcdkontum 28/02/2022 29 0

 • Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nghề Sửa chữa thiết bị may gia đình

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nghề Sửa chữa thiết bị may gia đình

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp - Nghề Sửa chữa thiết bị may gia đình được ban hành kèm theo Quyết định số 783/QĐ - TCDN ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề. Nội dung của chương trình đào tạo này bao gồm 5 mô đun, đó là: sửa chữa máy may đạp chân; sửa chữa máy may 1 kim; sửa chữa máy đính cúc; sửa chữa...

   38 p cdcdkontum 28/02/2022 30 0

 • Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nghề Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nghề Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp - Nghề Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ được ban hành kèm theo Quyết định số 783 /QĐ-TCDN ngày 19 tháng 12 năm 2011 Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề. Nội dung chương trình đào tạo này gồm có 9 mô đun. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để biết thêm các nội dung chi tiết.

   72 p cdcdkontum 28/02/2022 32 0

 • Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nghề Trang điểm thẩm mỹ

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nghề Trang điểm thẩm mỹ

  Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp Nghề Trang điểm thẩm mỹ được ban hành kèm theo Quyết định số 783/QĐ-TCDN ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề. Chương trình này gồm có 6 mô đun: tư vấn và giao tiếp; chuẩn bị dụng cụ, an toàn vệ sinh thẩm mỹ nghề trang điểm thẩm mỹ; trang điểm và chỉnh sửa khuyết điểm các...

   59 p cdcdkontum 28/02/2022 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số