• Chương trình Lắp ráp thiết bị cơ khí

  Chương trình Lắp ráp thiết bị cơ khí

  Tên chương trình: Lắp ráp thiết bị cơ khí. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Những người từ đủ 18 tuổi trở lên; tốt nghiệp THCS; có sức sức khỏe để tham gia học nghề. Thời gian đào tạo: 2,5 tháng. Số môn học, mô đun: 4 môn học, mô đun. I. MÔ TẢ VỀ KHÓA HỌC Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; người học...

   48 p cdcdkontum 31/08/2022 27 0

 • Chương trình Kỹ thuật pha chế đồ uống

  Chương trình Kỹ thuật pha chế đồ uống

  Tên chương trình đào tạo: Kỹ thuật pha chế đồ uống Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Người học đủ từ 15 tuổi trở lên có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. I. MÔ TẢ VỀ KHÓA HỌC Chương trình đào tạo Kỹ thuật pha chế đồ uống, đào tạo thường xuyên được xây dựng để đào tạo nhân viên Kỹ thuật pha...

   16 p cdcdkontum 31/08/2022 20 0

 • Chương trình đào tạo May giày da

  Chương trình đào tạo May giày da

  Chương trình đào tạo nghề May giày da được thiết kế để đào tạo, hướng dẫn học viên biết cách sử dụng máy may công nghiệp, điều chỉnh những hỏng hóc thông thường trong quá trình may, trình bày được quy cách may, phương pháp

   34 p cdcdkontum 31/08/2022 23 0

 • Chương trình chi tiết mô đun Orang cơ bản

  Chương trình chi tiết mô đun Orang cơ bản

  Chương trình chi tiết mô đun Orang cơ bản

   6 p cdcdkontum 30/08/2022 23 0

 • Chương trình chi tiết mô đun Organ nâng cao

  Chương trình chi tiết mô đun Organ nâng cao

  Chương trình chi tiết mô đun Organ nâng cao

   5 p cdcdkontum 30/08/2022 17 0

 • Chương trình chi tiết mô đun Hội họa nâng cao

  Chương trình chi tiết mô đun Hội họa nâng cao

  Chương trình chi tiết mô đun Hội họa nâng cao

   12 p cdcdkontum 30/08/2022 16 0

 • Chương trình chi tiết mô đun Hội họa cơ bản

  Chương trình chi tiết mô đun Hội họa cơ bản

  Chương trình chi tiết mô đun Hội họa cơ bản

   10 p cdcdkontum 30/08/2022 18 0

 • Chương trình Cầu lông

  Chương trình Cầu lông

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN (Ban hành theo Quyết định số /QĐ CĐCĐ ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên chương trình đào tạo: Cầu lông Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Học sinh phổ thông từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông và HSSV các trường chuyên nghiệp. HSSV có đủ sức khỏe,...

   12 p cdcdkontum 30/08/2022 16 0

 • Chương trình: Organ nâng cao

  Chương trình: Organ nâng cao

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ- CĐCĐ ngày 04/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên chương trình: Organ nâng cao Đối tượng tuyển sinh: Từ 5 tuổi trở lên, có nguyện vọng hình thành kỹ năng và phương pháp biểu diễn đàn organ. Thời gian đào tạo: 3 tháng Số môn học, mô đun: 1 I. MÔ TẢ VỀ KHÓA...

   4 p cdcdkontum 30/08/2022 18 0

 • Chương trình bồi dưỡng Organ cơ bản

  Chương trình bồi dưỡng Organ cơ bản

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ- CĐCĐ ngày 04/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên chương trình: Organ cơ bản Đối tượng tuyển sinh: Từ 5 tuổi trở lên, có nguyện vọng hình thành kỹ năng và phương pháp biểu diễn đàn organ. Thời gian đào tạo: 3 tháng Số mô đun: 1 I. MÔ TẢ VỀ KHÓA HỌC VÀ MỤC...

   4 p cdcdkontum 30/08/2022 15 0

 • Chương trình Bồi dưỡng Hội họa nâng cao

  Chương trình Bồi dưỡng Hội họa nâng cao

  CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-CĐCĐ ngày 04/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên chương trình bồi dưỡng: Hội họa nâng cao Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Người học từ 7 tuổi trở lên Thời gian đào tạo: 12 tuần Số môn học, mô đun: 1 I. MÔ TẢ VỀ KHÓA HỌC VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1....

   4 p cdcdkontum 30/08/2022 17 0

 • Chương trình Hội họa cơ bản

  Chương trình Hội họa cơ bản

  Tên chương trình bồi dưỡng: Hội họa cơ bản Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Người học từ 7 tuổi trở lên Thời gian đào tạo: 12 tuần Số mô đun: 1 I. MÔ TẢ VỀ KHÓA HỌC VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 1. Mô tả về khóa học: Chương trình Hội họa cơ bản thuộc chương trình bồi dưỡng của khoa Sư phạm, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Thời...

   4 p cdcdkontum 30/08/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số