• Chương trình đào tạo Y sĩ Trung cấp (thực hành)

  Chương trình đào tạo Y sĩ Trung cấp (thực hành)

  Tên ngành/nghề: Y sĩ đa khoa (General Assistance-Doctor) Mã ngành/nghề: 5720101 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 2 năm CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH Tên ngành/nghề: Y sĩ đa khoa (General Assistance-Doctor) Mã ngành/nghề: 5720101 Trình độ đào tạo:...

   52 p cdcdkontum 08/09/2022 40 0

 • Chương trình đào tạo Y sĩ Trung cấp (lý thuyết)

  Chương trình đào tạo Y sĩ Trung cấp (lý thuyết)

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-CĐCĐ ngày / /2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên ngành: Y sĩ đa khoa ( General Assistance-Doctor) Mã ngành: 5720101 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 2 năm A....

   321 p cdcdkontum 08/09/2022 34 0

 • Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô ( 2021

  Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô ( 2021

  539/QĐ-CĐCĐ 14/06/2021 16:35:03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ Ô TÔ (AUTOMOBILE PRODUCTION ENGINEERING) Mã ngành, nghề: 5510216 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên. Thời gian đào tạo: 2 năm. 1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục...

   274 p cdcdkontum 30/08/2022 29 0

 • Chương trình đào tạo Vận hành điện trong nhà máy thủy điện

  Chương trình đào tạo Vận hành điện trong nhà máy thủy điện

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành, nghề: Vận hành điện trong nhà máy thủy điện (Electricity operation in Hydroelectricity power plant) Mã ngành, nghề: 5520251 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo: 2 năm 1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nhân lực...

   238 p cdcdkontum 25/08/2022 50 0

 • Chương trình đào tạo nghề Trồng trọt, trình độ Trung cấp

  Chương trình đào tạo nghề Trồng trọt, trình độ Trung cấp

  Chương trình đào tạo nghề Trồng trọt

   348 p cdcdkontum 25/08/2022 33 0

 • Chương trình đào tạo nghề Chăn nuôi - Thú y

  Chương trình đào tạo nghề Chăn nuôi - Thú y

  Chương trình đào tạo nghề Chăn nuôi - Thú y - Trình độ Trung cấp

   382 p cdcdkontum 25/08/2022 57 1

 • Chương trình đào tạo nghề Hàn, trình độ trung cấp, năm 2020

  Chương trình đào tạo nghề Hàn, trình độ trung cấp, năm 2020

  Chương trình đào tạo nghề Hàn, trình độ trung cấp, năm 2020

   290 p cdcdkontum 25/08/2022 48 0

 • Chương trình đào tạo May thời trang, trình độ trung cấp, năm 2020

  Chương trình đào tạo May thời trang, trình độ trung cấp, năm 2020

  Chương trình đào tạo May thời trang, trình độ trung cấp, năm 2020

   189 p cdcdkontum 25/08/2022 52 0

 • Chương trình đào tạo Công nghệ ô tô, trình độ trung cấp, năm 2020

  Chương trình đào tạo Công nghệ ô tô, trình độ trung cấp, năm 2020

  Chương trình đào tạo Công nghệ ô tô, trình độ trung cấp, năm 2020

   464 p cdcdkontum 25/08/2022 43 0

 • Chương trình đào tạo Điều dưỡng (liên thông từ Y sỹ, hộ sinh)

  Chương trình đào tạo Điều dưỡng (liên thông từ Y sỹ, hộ sinh)

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành: Điều dưỡng (Nursing). Mã ngành: 5720301 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Hình thức đào tạo: Liên thông. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Y sĩ, Hộ sinh. Thời gian đào tạo: 6 tháng. 1. Mục tiêu đào tạo: 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo điều dưỡng đa khoa có kiến thức và kỹ năng chuyên ngành...

   201 p cdcdkontum 25/08/2022 42 0

 • Chương trình đào tạo liên thông Vận hành điện trong nhà máy thủy điện (Từ sơ cấp lên Trung cấp)

  Chương trình đào tạo liên thông Vận hành điện trong nhà máy thủy điện (Từ sơ cấp lên Trung cấp)

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-CĐCĐ ngày 15/ 07/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên ngành, nghề: Vận hành điện trong nhà máy thủy điện (Electricity operation in Hydroelectricity power plant) Mã ngành, nghề: 5520251. Trình độ đào tạo: Liên thông từ trình độ sơ cấp lên trình độ trung cấp. Hình...

   209 p cdcdkontum 24/08/2022 48 0

 • Chương trình đào tạo Nông nghiệp công nghệ cao

  Chương trình đào tạo Nông nghiệp công nghệ cao

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 884/CĐCĐ ngày 15/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên ngành, nghề: Nông nghiệp công nghệ cao (Agriculture High Technology) Mã ngành/nghề: 5620131 Trình độ đào tạo: Trung cấp. Hình thức đào tạo: Chính quy. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời...

   207 p cdcdkontum 24/08/2022 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số