• Chương trình đào tạo Nghề công tác xã hội

  Chương trình đào tạo Nghề công tác xã hội

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành: CÔNG TÁC XÃ HỘI (COMMUNITY SERVICE). Mã ngành, nghề: 6760101 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Hình thức đào tạo: Chính quy. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. Thời gian đào tạo: 3 năm học. 1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng ngành Công tác xã hội...

   191 p cdcdkontum 25/08/2022 24 0

 • Chương trình Cao đẳng Lâm sinh K3 (2020)

  Chương trình Cao đẳng Lâm sinh K3 (2020)

  Chương trình Cao đẳng Lâm sinh K3 (2020)

   443 p cdcdkontum 25/08/2022 23 0

 • Chương trình Thực hành Điều dưỡng (Cao đẳng)

  Chương trình Thực hành Điều dưỡng (Cao đẳng)

  Chương trình Thực hành Điều dưỡng (Cao đẳng)

   65 p cdcdkontum 25/08/2022 23 0

 • Chương trình Lý thuyết Điều dưỡng (Cao đẳng)

  Chương trình Lý thuyết Điều dưỡng (Cao đẳng)

  Chương trình Lý thuyết Điều dưỡng (Cao đẳng)

   527 p cdcdkontum 25/08/2022 26 0

 • Chương trình đào tạo liên thông Nông nghiệp công nghệ cao (Từ trung cấp lên Cao đẳng)

  Chương trình đào tạo liên thông Nông nghiệp công nghệ cao (Từ trung cấp lên Cao đẳng)

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 1064/QĐ-CĐCĐ ngày 22/8/ 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên ngành, nghề: Nông nghiệp công nghệ cao (Agriculture High Technology) Mã ngành, nghề: 6620131 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học. Đối tượng tuyển sinh - Người có bằng tốt nghiệp...

   163 p cdcdkontum 24/08/2022 23 0

 • Chương trình đào tạo Hộ sinh (Thực hành)

  Chương trình đào tạo Hộ sinh (Thực hành)

  CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH LÂM SÀNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 940/QĐ-CĐCĐ ngày 27/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên ngành/nghề: Hộ sinh (Midwife) Mã ngành/nghề: 6720303 Trình độ đào tạo: Cao đẳng (College Level) Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương Thời gian...

   59 p cdcdkontum 24/08/2022 20 0

 • Chương trình đào tạo Hộ sinh (Lý thuyết)

  Chương trình đào tạo Hộ sinh (Lý thuyết)

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 940/QĐ-CĐCĐ ngày 27/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên ngành, nghề: Hộ sinh (Midwifery) Mã ngành, nghề: 6720303 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương Thời gian đào tạo: 3...

   567 p cdcdkontum 24/08/2022 22 0

 • Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng Lâm sinh (Từ trung cấp lên Cao đẳng)

  Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng Lâm sinh (Từ trung cấp lên Cao đẳng)

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 898/QĐ-CĐCĐ ngày 18/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên ngành, nghề: Lâm sinh (Silviculture) Mã ngành, nghề: 6620202 Trình độ đào tạo: Cao đẳng (liên thông từ trung cấp). Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và...

   135 p cdcdkontum 24/08/2022 18 0

 • Chương trình đào tạo Liên thông Công nghệ ô tô (Trung cấp lên Cao đẳng)

  Chương trình đào tạo Liên thông Công nghệ ô tô (Trung cấp lên Cao đẳng)

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 871/QĐ-CĐCĐ ngày 14/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ Ô TÔ (AUTOMOBILE PRODUCTION ENGINEERING) Mã ngành, nghề: 6510216 Trình độ đào tạo: Cao đẳng (liên thông từ trung cấp) Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng...

   119 p cdcdkontum 24/08/2022 20 0

 • Chương trình đào tạo Liên thông nghề Công tác xã hội (Từ sơ cấp lên Trung cấp)

  Chương trình đào tạo Liên thông nghề Công tác xã hội (Từ sơ cấp lên Trung cấp)

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 834/QĐ-CĐCĐ ngày 11/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên ngành, nghề: CÔNG TÁC XÃ HỘI (SOCIAL WORK). Mã ngành, nghề: 6760101 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học Đối tượng tuyển sinh: Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành,...

   162 p cdcdkontum 24/08/2022 19 0

 • Chương trình đào tạo Nông nghiệp công nghệ cao

  Chương trình đào tạo Nông nghiệp công nghệ cao

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 803/QĐ-CĐCĐ ngày05 /07 / 2022. của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên ngành, nghề: Nông nghiệp công nghệ cao (Agriculture high technology) Mã ngành, nghề: 6620131 Trình độ đào tạo: Cao đẳng. Hình thức đào tạo: Chính quy. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời...

   313 p cdcdkontum 24/08/2022 17 0

 • Chương trình đào tạo nghề Chăn nuôi

  Chương trình đào tạo nghề Chăn nuôi

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Ban hành kèm theo Quyết định số 741/QĐ-CĐCĐ ngày 28/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Tên ngành, nghề: CHĂN NUÔI (BREEDING) Mã ngành, nghề: 6620119 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương Thời gian đào tạo: 3 năm A. MỤC TIÊU ĐÀO...

   270 p cdcdkontum 24/08/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số