• Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và otomat - Nguyễn Văn Định

  Bài giảng Ngôn ngữ hình thức và otomat - Nguyễn Văn Định

  Tập bài giảng Ngôn ngữ hình thức và otomat trang bị cho sinh viên ngành Tin học các khái niệm về ngôn ngữ hình thức, các otomat, máy Turing…Trên cơ sở đó, sinh viên có thể hiểu sâu hơn cấu trúc các ngôn ngữ lập trình, các chương trình dịch cũng như bản chất của thuật toán và độ phức tạp tính toán của chúng. Nội dung chính của bài giảng gồm 4...

   85 p cdcdkontum 21/04/2022 9 0

 • Bài giảng SQL Server: Phần 1

  Bài giảng SQL Server: Phần 1

  Bài giảng SQL Server: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về SQL Server; Ngôn ngữ Transaction SQL (T-SQL); Quản lý cơ sở dữ liệu; Thủ tục lưu trữ và hàm người dùng; Quản lý Trigger. Mời các bạn cùng tham khảo!

   192 p cdcdkontum 21/04/2022 9 0

 • Bài giảng SQL Server: Phần 2

  Bài giảng SQL Server: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sao lưu và phục hồi dữ liệu; Quản lý bảo mật và người dùng; SQL Server và lập trình ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   128 p cdcdkontum 21/04/2022 8 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc dữ liệu và các vấn đề liên quan; Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   102 p cdcdkontum 21/04/2022 9 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và khái niệm Cây; Một số phương pháp sắp xếp; Phân tích đánh giá các thuật toán; Bài toán tìm kiếm; Tìm kiếm tuần tự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p cdcdkontum 21/04/2022 9 0

 • Giáo trình Máy và thiết bị chế biến gỗ: Phần 1

  Giáo trình Máy và thiết bị chế biến gỗ: Phần 1

  Giáo trình Máy và thiết bị chế biến gỗ: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết chung về các máy; Cấu trúc của máy và phân loại các máy; Trình độ kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của máy; Các cơ cấu chức năng của các máy gia công gỗ; Các cơ cấu đẩy và di chuyển phôi gia công; Dẫn động điện, dẫn động thủy...

   214 p cdcdkontum 21/04/2022 10 0

 • Giáo trình Máy và thiết bị chế biến gỗ: Phần 2

  Giáo trình Máy và thiết bị chế biến gỗ: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Máy và thiết bị chế biến gỗ: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các máy gia công gỗ công dụng rộng; Máy và thiết bị sản xuất gỗ xẻ; Máy và thiết bị sản xuất ván nhân tạo; Máy và thiết bị sản xuất đỏ mộc; Máy và thiết bị vận chuyển trong công nghiệp chế biến lâm sản.

   296 p cdcdkontum 21/04/2022 6 0

 • Giáo trình Công nghệ sản xuất gỗ kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ sản xuất gỗ kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ sản xuất gỗ kỹ thuật: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung; Máy và thiết bị trong dây chuyền sản xuất gỗ kỹ thuật; Chế tạo ván mỏng; Chế tạo ván mỏng từ một số gỗ rừng trồng mọc nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p cdcdkontum 21/04/2022 8 0

 • Giáo trình Công nghệ sản xuất gỗ kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ sản xuất gỗ kỹ thuật: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Công nghệ sản xuất gỗ kỹ thuật: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Phối màu ván mỏng; Công nghệ sản xuất gỗ kỹ thuật trang sức; Công nghệ sản xuất gỗ kỹ thuật chịu lực; Sử dụng gỗ kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   113 p cdcdkontum 21/04/2022 6 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 38: Lập dự án mở trường mầm non tư thục

  Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 38: Lập dự án mở trường mầm non tư thục

  Module Mầm non 38: Lập dự án mở trường mầm non tư thục nhằm giúp bạn hiểu sâu sắc hơn về trường mầm non tư thục, các văn bản có liên quan đến việc mở trường mầm non tư thục và kĩ năng lập dự án mở trường mầm non tư thục để bạn có thể chủ động thực hiện ước mơ mở trường mầm non tư thục nếu có điều kiện.

   48 p cdcdkontum 21/04/2022 4 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử

  Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử

  Module Mầm non 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử cung cấp những kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ thông tin, giúp giáo viên mầm non biết thiết kế và sử dụng giáo án điện tử một cách thành thạo, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

   52 p cdcdkontum 21/04/2022 6 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 42: Tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non

  Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 42: Tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non

  Module Mầm non 42: Tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội của giáo viên mầm non nhằm giúp giáo viên mầm non hiểu được vai trò, nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam và vai trò của giáo viên khi tham gia các hoạt động chính trị xã hội; nội dung, hình thức tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội...

   35 p cdcdkontum 21/04/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số