• Giao trinh nhung nguyen ly co ban cua CNMLN 2

  Giao trinh nhung nguyen ly co ban cua CNMLN 2

   137 p cdcdkontum 05/12/2021 35 2

 • GIÁO DỤC HỌC MẦM NON

  GIÁO DỤC HỌC MẦM NON

  GIÁO DỤC HỌC MẦM NON

   87 p cdcdkontum 04/12/2021 40 0

 • GIÁO TRÌNH VỆ SINH - DINH DƯỠNG

  GIÁO TRÌNH VỆ SINH - DINH DƯỠNG

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KON TUM GIÁO TRÌNH HỌC PHẦN: VỆ SINH - DINH DƢỠNG NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG Mã số: 61092010 (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-CĐCĐ, ngày……./…../2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum) Kon Tum – Năm 2019 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo...

   74 p cdcdkontum 04/12/2021 31 1

 • Ebook Điều chế rừng

  Ebook Điều chế rừng

  Điều chế rừng là cách thức quản lý kinh doanh rừng dựa trên cơ sở khoa học, nhằm sử dụng rừng với năng suất và hiệu quả cao, lâu dài và liên tục, đáp ứng các yêu cầu của quản lý rừng bền vững. Nội dung sách gồm có 2 phần chính là Cơ sở lý thuyết của điều chế rừng; Vận dụng cơ sở lý thuyết điều chế rừng vào thực tiễn sản xuất.

   205 p cdcdkontum 03/12/2021 28 0

 • Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Quy hoạch lâm nghiệp; Cơ sở lý luận và thực tiễn của quy hoạch lâm nghiệp; Tổ chức không gian và thời gian rừng; Điều chỉnh sản lượng rừng; Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   183 p cdcdkontum 03/12/2021 25 0

 • Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quy hoạch lâm nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội dung cơ bản của công tác quy hoạch lâm nghiệp; Công tác quy hoạch lâm nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p cdcdkontum 03/12/2021 24 0

 • Giáo trình Đo đạc lâm nghiệp

  Giáo trình Đo đạc lâm nghiệp

  Giáo trình Đo đạc lâm nghiệp (Dành cho sinh viên chuyên ngành Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng và Nông lâm kết hợp) gồm các nội dung chính như sau: Giới thiệu chung; Cơ sở toán học trong đo đạc; Sử dụng bản đồ địa hình trong lâm nghiệp; Đo các yếu tố cơ bản; Xây dựng bản đồ lâm nghiệp; Quản lý và sử dụng bản đổ lâm nghiệp.

   178 p cdcdkontum 03/12/2021 24 0

 • Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 1

  Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 1

  Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Khái niệm chung về nhà máy điện và trạm biến áp, các thiết bị điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp, chọn khí cụ điện và dây dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p cdcdkontum 03/12/2021 28 0

 • Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2

  Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2

  Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 2 gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Sơ đồ nối điện chính và tự dùng của nhà máy điện và trạm biến áp; mạch thứ cấp trong nhà máy điện và trạm biến áp, nguồn điện thao tác trong nhà máy và trạm biến áp; nguyên tắc bố trí các thiết bị và khí cụ điện trong thiết bị phân phối điện....

   137 p cdcdkontum 03/12/2021 22 0

 • Ebook Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương: Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương" gồm nhiều bài thí nghiệm, mỗi bài thường có ba phần: Lý thuyết, hướng dẫn thí nghiệm và báo cáo thí nghiệm. Nội dung chính của cuốn sách gồm 4 phần, bao gồm máy điện một chiều, máy biến áp, máy điện đồng bộ, động cơ không đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo ebook Hướng dẫn...

   38 p cdcdkontum 03/12/2021 23 0

 • Ebook Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương: Phần 2

  Nội dung của ebook Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện đại cương: Phần 2 bao gồm một số hướng dẫn thí nghiệm về máy điện đồng bộ, động cơ không đồng bộ. Đây là tài liệu học tập hữu ích nhằm giúp sinh viên kiểm tra các kiến thức lý thuyết đã học, đồng thời làm quen với một số kỹ năng thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p cdcdkontum 03/12/2021 23 0

 • Ebook Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: Phần 1

  Ebook Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật và truyền nhiệt" là một phần quan trọng giúp sinh viên trong quá trình học tập các môn học nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt thuận lợi hơn. Cấu trúc cuốn sách gồm có 2 phần với 12 chương, phần 1 là phần nhiệt động lực học kỹ thuật gồm 8 chương với những nội dung sau: Các thông số...

   178 p cdcdkontum 03/12/2021 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số